برنامه‌ی سومین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

جهت دریافت نسخه کامل برنامه‌ی کنفرانس اینجا را کلیک کنید.

روز اول: چهارشنبه 22 دی‌ماه 1400
  10:00-9:00 افتتاحیه کنفرانس و سخنرانی افتتاحیه
  10:40-10:00 سخنرانی گروه سیستم
  11:00-10:40 سخنرانی حامی مالی
  11:30-11:00 استراحت
  12:50-11:30 سخنرانی گروه هوش (۲ سخنرانی)
  13:50-12:50 استراحت
  14:30-13:50 سخنرانی گروه سیستم
  16:00-14:30 میزگرد
  16:40-16:00 سخنرانی حامی مالی (۲ سخنرانی)
  18:00-16:40 ارائه مقاله (۴ مقاله)

روز دوم: پنج‌شنبه 23 دی‌ماه 1400
  9:40-9:00 ارئه مقاله (۲ مقاله)
  10:00-9:40 سخنرانی حامی مالی
  10:30-10:00 استراحت
  12:30-10:30 سخنرانی گروه تئوری (۲ سخنرانی)
  14:00-12:30 استراحت
  14:30-14:00 سخنرانی حامی مالی
  15:50-14:30 سخنرانی گروه هوش (۲ سخنرانی)
  16:30-15:50 ارائه مقاله (۲ مقاله)
  17:30-16:30 پژوهش دانشجویان دکترا
  17:40-17:30 اختتامیه


خانه
زمینه‌های علمی کنفرانس
ارسال مقاله
تاریخ‌های مهم
کمیته‌ برگزاری کنفرانس
میزگرد
ثبت‌نام در کنفرانس
برنامه‌ی کنفرانس
اطلاعات تماسپیوند‌های مرتبط
Copyright © 2020 IPM School of Computer Science