برنامه‌ی دومین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

جهت دریافت نسخه کامل برنامه‌ی کنفرانس اینجا را کلیک کنید.

روز اول: چهارشنبه 3 دی‌ماه 1399
  10:00-9:00 افتتاحیه کنفرانس و سخنرانی افتتاحیه
  11:00-10:00 ارائه‌ی مقالات شاخه تئوری
  11:30-11:00 استراحت
  13:30-11:30 سخنرانی علمی
  15:00-13:30 استراحت
  16:00-15:00 میزگرد
  17:00-16:00 ارائه‌ی مقالات شاخه هوش مصنوعی
  17:30-17:00 استراحت
  18:10-17:30 ارائه‌ی مقالات شاخه زمینه‌های بین‌رشته‌ای
  19:10-18:10 پژوهش دانشجویان دکترا

روز دوم: پنج‌شنبه 4 دی‌ماه 1399
  11:00-9:00 سخنرانی علمی
  11:30-11:00 استراحت
  13:10-11:30 ارائه‌ی مقالات شاخه سیستم
  14:30-13:10 استراحت
  17:10-14:30 سخنرانی علمی
  17:30-17:10 استراحت
  20:10-17:30 سخنرانی علمی


برای مشاهده‌ی برنامه‌ی کارگاه‌ها اینجا را کلیک کنید.


خانه
زمینه‌های علمی کنفرانس
ارسال مقاله
تاریخ‌های مهم
کمیته‌ برگزاری کنفرانس
سخنرانی‌های علمی
کارگاه‌ها
میزگرد
ثبت‌نام در کنفرانس
برنامه‌ی کنفرانس
محل برگزاری و اطلاعات تماسپیوند‌های مرتبط
Copyright © 2020 IPM School of Computer Science