میزگرد

عنوان:
انفورماتیک کوانتومی: طلیعه ظهور فناوری‌های کوانتومی

  دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی
  پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


  دکتر وحید کریمی پور
  دانشگاه صنعتی شریف


  دکتر الهام کاشفی
  دانشکده انفورماتیک دانشگاه ادینبورو، اسکاتلند


  دکتر علی جوادی ابهری
  مرکز تحقیقاتی واتسون شرکت IBM، آمریکا


موضوع میزگرد:
 • آشنایی با حوزه محاسبات و اطلاعات کوانتومی: چگونه بشر به سراغ جهان با ابعاد کوچکتر از اتم‌ها برای محاسبه و پردازش اطلاعات می‌رود؟
 • کاربرد های انفورماتیک کوانتومی چیست؟ چه مسائلی را رایانه‌های کوانتومی می‌توانند حل کنند؟ چگونه استفاده از پردازش اطلاعات کوانتومی امنیت اتباطات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
 • از رایانه‌های کوانتومی چگونه می‌شود استفاده کرد؟ نرم‌افزارها و زبان های برنامه نویسی کوانتومی چگونه کاربر را به رایانه‌های کوانتومی پیوند می‌دهد؟

میهمانان میزگرد:
 • دکتر وحید کریمی پور : استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، موسس گروه پژوهشی اطلاعات کوانتومی دانشگاه صنعتی شریف و وابسته پژوهشی مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP)
 • دکتر الهام کاشفی: استاد دانشکده انفورماتیک دانشگاه ادینبورو و استاد پژوهشی دانشگاه سوربن
 • دکتر علی جوادی ابهری: محقق مرکز تحقیقاتی واتسون شرکت IBM و مدیر فنی پروژه متن باز Qiskit

مجری میزگرد:
 • دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی: محقق پسا دکتری ارشد علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی.


خانه
زمینه‌های علمی کنفرانس
ارسال مقاله
تاریخ‌های مهم
کمیته‌ برگزاری کنفرانس
سخنرانی‌های علمی
کارگاه‌ها
میزگرد
ثبت‌نام در کنفرانس
برنامه‌ی کنفرانس
محل برگزاری و اطلاعات تماسپیوند‌های مرتبط
Copyright © 2020 IPM School of Computer Science