کارهای در دست انجام

 پژوهشگر گرامی

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همراهی انجمن انفورماتیک ایران کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را در تاریخ 25 و 26 دی‌ماه 1398 برگزار می‌نماید. جهت اشتراک یافته‌های پژوهشی و علمی اخیر، در کنار دیگر برنامه‌های کنفرانس، بخشی نو تحت عنوان "کارهای در دست انجام" (Work in Progress) در نظر گرفته شده است. کارهای پژوهشی که هنوز کامل نشده‌اند و یا مقالات آنها نهایی نشده‌اند، میتوانند در این بخش ارائه شوند. به هر مقاله پذیرفته شده برای این بخش، فرصت ارائه‌ی شفاهی 15 دقیقه‌ای در کنفرانس داده می‌شود. ضمنا این مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس در بخش "کارهای در دست انجام" منتشر خواهند شد. ارسال چکیده مقالات "کارهای در دست انجام" بایستی حداکثر تا تاریخ 30 آذر‌ماه 1398 به آدرس ایمیل nic@ipm.ir ارسال شود. اعلام نتیجه پذیرش یا رد این مقالات روز 14 دی ماه 1398 خواهد بود.

 لازم به ذکر است که ارائه‌ی کارهای در دست انجام نیازمند انجام ثبت نام مانند ثبت نام برای مقالات عادی است.