شاخه‌ی سیستم

 ‌موضوعات مورد نظر در این شاخه عبارتند از:

 • معماری کامپیوتر
 • سیستم حافظه و ذخیره‌سازی داده
 • شبکه کامپیوتری
 • امنیت داده و کامپیوتر
 • پایگاه داده
 • سیستم‌های تعبیه شده و کم‌توان
 • سیستم‌های بی‌درنگ
 • پردازش با کارایی بالا
 • ارزیابی و تحلیل کارایی
 • سیستم‌های عامل
 • زبان‌های برنامه‌سازی
 • مهندسی نرم‌افزار
 • دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

مسئول شاخه علمی:

دکتر پژمان لطفی‌کامران

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی سیستم:

 • دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب (دانشگاه تهران)
 • دکتر علی‌ افضلی کوشا (دانشگاه تهران)
 • دکتر سیاوش بیات سرمدی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر حاکم بیت الهی (دانشگاه علم و صنعت)
 • دکتر محمد رضا بینش مروستی (دانشگاه خوارزمی)
 • دکتر مهدی جعفری سیاوشانی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر حسین حجت (دانشگاه تهران)
 • دکتر امیرمهدی حسینی منزه (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر عادل حسینی هولایی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر دارا رحمتی (دانشگاه شهید بهشتی‌)
 • دکتر نظام رهبانی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی‌)
 • دکتر میدیا رشادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
 • دکتر مهدی رضایی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
 • دکتر حسین سلیمانی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر مقصود عباس پور (دانشگاه شهید بهشتی‌)
 • دکتر مهدی فاضلی (دانشگاه علم و صنعت)
 • دکتر حامد فربه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر هاجر فلاحتی (دانشگاه علم و صنعت)
 • دکتر مهدی کمال (دانشگاه تهران)
 • دکتر سعید گرگین (سازمان پژوهش‌های علمی‌ و صنعتی ایران)
 • دکتر معصومه مرادیان (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر محمود نادران طحان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • دکتر سید مرتضی‌ نبوی نژاد (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر مسعود ده یادگاری (دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی)