اخبار کنفرانس

 ‌اولین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

  • اولین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در تاریخ 25 و 26 دی‌ماه 1398 برگزار خواهد شد.

 ‌برگزاری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتیک برگزار می‌کند.