برگزارکنندگان کنفرانس

Image
Image

-----------

حامیان کنفرانس

Image
Image
Image
Image
Image

میزگرد

مهندس سید ابراهیم ابطحی

نقطه آغازین اصلاحات آموزشی برای انسان دو زیست معاصر

سخنران کلیدی

خانم دکتر مرجان سیرجانی

تولید سیستم‌های سایبرفیزیکی با کمک درستی یابی صوری

سخنران افتتاحیه

دکتر ابوالفضل كياني بختياري

علم داده و ضرورت بازیابی تعاملی اطلاعات

فراخوان مقاله

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتیک برگزار می‌کند. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای انفورماتیک است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.

دریافت فایل فراخوان مقاله

امسال کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در چهار شاخه اصلی زیر مقالات را بررسی و برای ارائه (شفاهی و پوستری) و چاپ در مجموعه مقالات انتخاب خواهد کرد.

سیستم: معماری کامپیوتر، سیستم حافظه و ذخیره‌سازی داده، شبکه کامپیوتری، امنیت داده و کامپیوتر، پایگاه داده، سیستم‌های تعبیه شده و کم‌توان، سیستم‌های بی‌درنگ، پردازش با کارایی بالا، ارزیابی و تحلیل کارایی، سیستم‌های عامل، زبان‌های برنامه‌سازی، مهندسی نرم‌افزار، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

هوش مصنوعی: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، رایانش نرم، شناسایی الگو، داده‌کاوی، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین و پردازش تصویر، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

تئوری:طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، هندسه محاسباتی، الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی، پیچیدگی محاسبات، الگوریتم‌های کوانتومی، الگوریتم‌های موازی و توزیع شده، منطق و اعتبارسنجی، روش‌های صوری، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

زمینه های بین رشته‌ای: پردازش داده‌های کلان، وب و بازیابی اطلاعات، بیوانفورماتیک، پردازش موبایل، گرافیک کامپیوتری، اقتصاد و محاسبات، تعامل انسان و کامپیوتر، رباتیک، مصورسازی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

ارسال مقاله

راهنمای ارسال فایل نهایی مقالات

ثبت نام در کنفرانس و کارگاه‌ها

کارگاه‌ها

"مقالات" کارهای در دست انجام

"مقالات" پژوهش دانشجویان دکترا

برنامه‌ی کنفرانس

 کمیته برگزاری

رؤسای کنفرانس

م.ج.ا. لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

ا. ناظمی، رئیس انجمن انفورماتیک ایران

دبیر کنفرانس

ح. سربازی آزاد، دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کمیته علمی کنفرانس

ا. خونساری، دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (دبیر کمیته)

مسئولین شاخه‌های علمی

پ. لطفی کامران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (شاخه سیستم)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی سیستم

م. ابراهیمی مقدم، دانشگاه شهید بهشتی (شاخه هوش مصنوعی)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی هوش مصنوعی

آ. شاکری، دانشگاه تهران (شاخه تئوری)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی تئوری

م. عبدالهی ازگمی، دانشگاه علم و صنعت (شاخه زمینه‌های بین‌رشته‌ای)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی های بین‌رشته‌ای

کمیته اجرایی کنفرانس

ح. حجت، دانشگاه تهران (پژوهش دانشجویان دکتری)

ا.م حسینی‌منزه، دانشگاه علم و صنعت ایران (کارگاه‌ها)

ا. خامس‌پناه، دانشگاه تهران (پژوهش دانشجویان دکتری)

م. رشادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تبلیغات)

ن. رهبانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (اینترنت)

س. گرگین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (میزگردها)

م. رضایی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (نمایشگاه‌ها و ارتباط با حامیان)

ف. صفایی، دانشگاه شهید بهشتی (انتشارات)

ح.ر. شهرابی‌فراهانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (ثبت نام و امور اجرایی)

<

  تاریخ ‌های مهم

 اعلام قبولی یا رد مقالات

17 آبان‌ماه 1398

1 آذرماه 1398

7 آذر‌ماه 1398

 مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات

30 آبان‌ماه 1398

15 آذر‌ماه 1398

20 آذرماه 1398

 مهلت ثبت نام

ثبت نام نویسندگان: 15 آذرماه 1398

ثبت نام عادی: 18 دی‌ماه 1398