برگزار کنندگان کنفرانس

Image
Image

فراخوان مقاله

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتیک برگزار می‌کند. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای انفورماتیک است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.

دریافت فایل فراخوان مقاله

امسال کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در چهار شاخه اصلی زیر مقالات را بررسی و برای ارائه (شفاهی و پوستری) و چاپ در مجموعه مقالات انتخاب خواهد کرد.

سیستم: معماری کامپیوتر، سیستم حافظه و ذخیره‌سازی داده، شبکه کامپیوتری، امنیت داده و کامپیوتر، پایگاه داده، سیستم‌های تعبیه شده و کم‌توان، سیستم‌های بی‌درنگ، پردازش با کارایی بالا، ارزیابی و تحلیل کارایی، سیستم‌های عامل، زبان‌های برنامه‌سازی، مهندسی نرم‌افزار، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

هوش مصنوعی: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، رایانش نرم، شناسایی الگو، داده‌کاوی، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین و پردازش تصویر، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

تئوری:طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، هندسه محاسباتی، الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی، پیچیدگی محاسبات، الگوریتم‌های کوانتومی، الگوریتم‌های موازی و توزیع شده، منطق و اعتبارسنجی، روش‌های صوری، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

زمینه های بین رشته‌ای: پردازش داده‌های کلان، وب و بازیابی اطلاعات، بیوانفورماتیک، پردازش موبایل، گرافیک کامپیوتری، اقتصاد و محاسبات، تعامل انسان و کامپیوتر، رباتیک، مصورسازی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

لطفا برای آماده کردن مقاله‌ی خود از قالب ارائه شده در لینک زیر استفاده نمایید

دریافت قالب نگارش مقاله

ارسال مقاله

هزینه‌ی ثبت نام و داوری مقالات

جهت ارسال پیشنهاد کارگاه‌ها فرم زیر را تکمیل فرمایید و به آدرس ایمیل monazzah@ipm.ir ارسال فرمایید.

دریافت فرم پیشنهاد کارگاه

 کمیته برگزاری

رؤسای کنفرانس

م.ج.ا. لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

ا. ناظمی، رئیس انجمن انفورماتیک ایران

دبیر کنفرانس

ح. سربازی آزاد، دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کمیته علمی کنفرانس

ا. خونساری، دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (دبیر کمیته)

مسئولین شاخه‌های علمی

پ. لطفی کامران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (شاخه سیستم)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی سیستم

م. ابراهیمی مقدم، دانشگاه شهید بهشتی (شاخه هوش مصنوعی)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی هوش مصنوعی

آ. شاکری، دانشگاه تهران (شاخه تئوری)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی تئوری

م. عبدالهی ازگمی، دانشگاه علم و صنعت (شاخه زمینه‌های بین‌رشته‌ای)

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی های بین‌رشته‌ای

کمیته اجرایی کنفرانس

ا.م حسینی‌منزه، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (کارگاه‌ها)

م. رشادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تبلیغات)

ن. رهبانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (اینترنت)

س. گرگین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (میزگردها)

م. رضایی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (نمایشگاه‌ها و ارتباط با حامیان)

ف. صفایی، دانشگاه شهید بهشتی (انتشارات)

ح.ر. شهرابی‌فراهانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (ثبت نام و امور اجرایی)

<